چسبهای سفید خمیری

بدون بو

بدون حلال

هر کیلو ۶ تا ۷.۵ متر مربع را پوشش میدهد

غلظت بالا

چسبندگی بسیار بالا

دارای ضمانت نصب.